top of page
stripe6.jpg
דקורציה1

גלריה בסימן שאלה

siteicon.png
facebookicon.png
istagramicon.png
Phone.png

גלריה

קיבוץ עמיר

אודות

"גלריה סימן שאלה?" הינה גלריה עכשווית לקראפט (אומנות, Craft) ועיצוב הפועלת ללא מטרות רווח בקיבוץ עמיר שבגליל העליון.
דווקא בתקופה זו, בה ניכרים שינויים טכנולוגיים וחומריים משמעותיים, מוצגות בגלריה עבודות קראפט ועיצוב
מתוך אמירה חברתית הבוחנת את התרבות החומרית מנקודת מוצא אנושית וידנית.

גלריה "סימן שאלה?" פועלת מתוך הערכה מהותית לעבודת וחוכמת כפיים, למהות האנושית של יצירה עמלנית,
למורכבות הפילוסופית שלה ולשאלות שהיא מעלה דווקא בתקופתנו הטכנולוגית, הדיגיטאלית והחדשנית.
מנקודות מוצא אלו, מציגה הגלריה תערוכות העוסקות בשאלות רלוונטיות בתרבות החומרית, קראפט ועיצוב המקומי
ופועלת להצגת אמני קראפט ומעצבים מהגליל בפרט ומשאר חלקי הארץ בכלל.

bottom of page