top of page
stripe6.jpg
דקורציה1
facebookicon.png
istagramicon.png
youtubeicon.png
siteicon.png
behanceicon.png
Phone.png

אלמוג לוי

שוב

המחשבות רצות אצלך בראש
אני יודע, אני מכיר אותך
יותר מאת עצמי
ואת נמשכת אל האש
כי את רוצה לראות מה יקרה, מה יהיה
למה את תגרמי
לא מפחדת מהסיכונים
אני יודע, אבל תראי יש גם מציאות
בתוך ים מלא באנשים
את מחכה לגל גדול אחד שיביא גאות

שוב,
זולגת דמעה לרצפה
את יוצאת אל הדרך
שוב,
יודעת שאת יכולה
זה בא והולך
ושוב,
זולגת דמעה לרצפה
את יוצאת אל הדרך
שוב,
יודעת שאת יכולה

משהו חזק ממך
מחפש, מנסה להכנס, לשנס
ולפרוץ
ואין ספר של חוקים
הכל ישנו הכל קיים
את מכתיבה את מה
שידליק ניצוץ
מחליטה והנה שוב שוגה
נתקלת בקירות בטון קשים
אך לא מרפה
חושבת איפה האחד שאז
היה נוכח, היה קשוב, היה איתך
בכל תקופה קשה

שוב,
זולגת דמעה לרצפה
את יוצאת אל הדרך
שוב,
יודעת שאת יכולה
זה בא והולך
ושוב,
זולגת דמעה לרצפה
את יוצאת אל הדרך
שוב,
יודעת שאת יכולה

bottom of page