top of page
stripe6.jpg
דקורציה1
facebookicon.png
istagramicon.png
youtubeicon.png
siteicon.png
behanceicon.png
Phone.png

בן גולן

הוצאתי את הכלב לטיול

הוצאתי את הכלב לטיול
בדיוק השכנה יצאה
בוקר טוב בן
והוסיפה עוד אוכל לחתול
יש לה כבר שבעה
חתול, נביחה
ג,'וני מתעצבן
והוא דופק ריצה אני כמו קציצה
בדיוק יצא השכן
99! שמעתי הוצאת שיר , יפה

אז אני ממשיך בטיול ככה חצי מסטול
כי אתמול היה פה שמח
באו כמה חברים היינו שיכורים
שחקנו הרוצח
הוא עוצר שניה עושה קטנה
ככה דווקא בתוך בחצר
של עופרה
אוי לא ג'וני היא באה בוא הנה

בן זו כבר הפעם השלישית
שהכלב שלך בא לכאן ועושה את כל השיט
שלו ככה, אני מבקשת ממך אישית
תחנך את הכלב שלך

אמרתי לה גברת עופרה אני באמת באמת מתנצל
בדרך כלל הוא בסדר זה משהו בסגר
וכנראה שהוא התבלבל

פתאום הוא רץ קדימה כי בדיוק אמא יצאה לעבודה
תופס כיסא קדימה ג''וני רד בבקשה
אז הוא מביא לה נשיקה
להתראות שלום תודה ונכנס הביתה

שמש שוקעת הדלת נפתחת
שוב מקשקש בזנב הלבן
נכנסתי הביתה נשכבתי בנחת
קפץ לי על הגב
והוא דופק לי ת'מבט
צריך טיול אז אני קם
שם נעליים
וג'וני נרגע

פתאום רץ קדימה כי בדיוק אמא חזרה מעבודה
תופס כיסא קדימה איך הוא מנשק אותה
עושים טיול הוא עושה קטנה
חוזרים הביתה לספה
וזהו יומו בחייו של ג'וני

bottom of page