top of page
stripe6.jpg
דקורציה1
facebookicon.png
istagramicon.png
youtubeicon.png
siteicon.png
behanceicon.png
Phone.png

יוסף עוגן

ספקות

אני לא רוצה
ללכת מפה היום
ללכת מפה היום

אני מקווה
שאת לא תלכי רחוק
שאת לא תלכי רחוק

ואני לא מוכן לבזבז עוד זמן במחשבה שאני מתרחק
אני מסוגל לאבד אותך בכל שנייה ורגע של ספק
אני מקובע וקצת לא מודע כשאת שואלת מה כבר חסר
ואני ממהר ושוב מנער את הראש טיפה שישתחרר

אני לא סגור אם לנסות סתם מבולבל ממחשבות כבר לא יודע מה לעשות ושוב אורות מסנוורים את העיניים
ואין כלום בנתיים
כי כשאתה מדחיק תפחד הוא רק מתגבר כפליים
ושוב חוזר אל הלבד שוב מחבק את עצמך
מקווה למצוא קצת אומץ ותקווה
הכל יסתדר, לא למהר, אין מישהו אחר, ואין טוב יותר
שוב יושב מוריד דמעות על הפסנתר
ביחד
עם הספקות, עם השתיקות, רוקד פה בחדר עם מבול של זכרונות
ביחד
איתך, או בלעדייך, ואם כבר אין לי מה לעשות
אפסיק לחשוב עלייך

שוב נלחם עם עצמי במכות, מתערבב
שוב נרדם אחרי ים של חלומות ורוכב
על הגל, לא רוכב הגל
אני צריך אותך, היום

bottom of page