top of page
stripe6.jpg
דקורציה1
facebookicon.png
istagramicon.png
youtubeicon.png
siteicon.png
behanceicon.png
Phone.png

מלכה והנסיכים

בדירה נטושה

בדירה נטושה במרכז תל אביב
תאורת המרפסת תמיד מהבהבת
זה נותן הרגשה שיש מישהו בפנים
לפעמים אני מציץ, לפעמים

ויכול להיות ששם אישה זקנה
שעושה כישופים ויוצרת עולם
ויכול להיות ששם מדענים בחלוקים
מפצחים נוסחאות על בני אדם
ויכול להיות ששם סוכנים של הבריטים
מסתירים את מקרטני מכולם

בדירה נטושה במרכז תל אביב
תאורת המרפסת תמיד מהבהבת
זה נותן הרגשה שיש מישהו בפנים
לפעמים אני מציץ, לפעמים

ויכול להיות ששם מפלצת אל מוות
קשורה אל הקיר ויש לה תאבון
ויכול להיות שם מתכנסים הכבדים
שמושכים בחוטי העולם התחתון

בדירה נטושה במרכז תל אביב
תאורת המרפסת תמיד מהבהבת
זה נותן הרגשה שיש מישהו בפנים
לפעמים אני מציץ, לפעמים

ולרגע נדלקת תאורת המרפסת, אישה בודדה מביטה בי בשקט
ולא מוציאה מילה
כנראה היא חשבה שדרתי נטושה,

קרובים רחוקים, מסתירים שם סודות.
בתל אביב אין שכנים, יש רק מרפסות

bottom of page