top of page
stripe6.jpg
דקורציה1
facebookicon.png
istagramicon.png
youtubeicon.png
siteicon.png
behanceicon.png
Phone.png

טלי אלוהב

Tali Elohev

אודות

ציירת

למדתי לצייר מהתבוננות בספרי אמנות קלאסית בבית הוריי, ולמרות שרכשתי השכלה במכון לאמנויות תל חי ובבית הספר הגבוה לציור קלישר תל אביב, נטייתי לציור פיגורטיבי התפתחה באופן עצמאי כאוטודידקטית. הצגתי ארבע תערוכות יחיד והשתתפתי במגוון תערוכות קבוצתיות.
למדתי לימודים אקדמיים בתחום מדעי הדתות, ומעסיק אותי הקשר שבין ההומניסטי לאסתטי, בין הפילוסופי לאמנותי, ובין הרוחני לגשמי בתוך חוקי הטבע.
העונג שבהתבוננות האיטית מחבר אותי למרחבים של יופי וריפוי. עבודה מדיטטיבית על שכבות צבע מרובות ותהליכי עיבוד פנימיים מייצרת בי תחושת סדר והרמוניה. אני חוקרת ומתבוננת במרקמים ומהויות, אור ופרספקטיבה, עצמים וצמחים. הכמיהה לקסם ולשלמות מחד, והסכמה לאקראי ולמקרי מאידך, הם חלק מדיאלקטיקה פנימית של מתח מובנה בתוך מניפולציית הפיתוי של הציור כלפי הצופה, יחד עם חשיפה, כנות ופגיעות.

bottom of page