top of page
stripe6.jpg
דקורציה1
facebookicon.png
istagramicon.png
youtubeicon.png
siteicon.png
behanceicon.png
Phone.png

יעל בת אדם

Yael Bat Adam

אודות

אמנית רב תחומית

הציורים שלי בקול ובמכחול מתארים אבני דרך במסע שלי לחיי חופש עירות ואהבה שנעדרה מליבי.

אני חוקרת את חיי ב-28 השנים האחרונות ושפת הקול והמכחול שלי היא מיקס יצירתי של ההבנות וההשגות שלי שנבעו מההיזון החוזר בין עולם התודעה לעולם היצירה והחומר.

במהותי מוסיקאית (זה התחום היחידי שגם למדתי באקדמיה למוסיקה באונ׳ תל אביב) שרואה את הצלילים/תדרים של תופעות פיסיות גסות ויודעת את המעודנות שבהן.

האמנות שלי ממזגת את הזהות הנצחית שהנני בזהות הפיסית המארחת אותה ומאפשרת לי להגיש לך אינפורמציה ידועה אך נשכחת שמתעוררת בך בעת המפגש.

bottom of page